Tủ kho đựng đồ dự trữ BS06.600KN

10.666.000 13.333.000 

Sản phẩm bảo hành vĩnh viễn . Khung bảo hành 2 năm, Cơ cấu chuyển động bảo hành 2 năm