Ray âm giảm chán 3 lớp mở toàn thân cao cấp BS250RA

444.000 555.000