Giá góc liên hoàn nan dẹt BS304.900R/L(MỎ TRÁI , MỞ PHẢI )

10.222.000 

Sản phẩm bảo hành vĩnh viễn . Cơ cấu chuyển động bảo hành 1 năm

Kích thước: W415*D(836-936)*H500