Giá gốc liên hoàn BS1290R/L (MỞ TRÁI, PHẢI)

8.000.000 

Sản phẩm bảo hành vĩnh viễn . Cơ cấu chuyển động bảo hành 1 năm

Kích thước: W415*D(836-936)*H500 (cm)