Ghế phòng ăn Windy GPA-1

1.012.500 

Cam, Ghi, chân thẳng