Ghế phòng ăn Nordic GPA-6

864.000 

Lưng ghi, chân đen