Ghế phòng ăn Nordic GPA-4

864.000 

Màu đen full ghế, chân đen