Ghế phòng ăn Loft trám GPA-4

904.500 

Họa tiết quả trám, Đen, chân bọc đồng