Ghế phòng ăn Loft trám GPA-3

904.500 

Họa tiết quả trám, Ghi, chân bọc đồng