Ghế phòng ăn Loft trám GPA-2

904.500 

Họa tiết quả trám, Be, chân bọc đồng