Ghế phòng ăn Loft trám GPA-1

904.500 

Họa tiết quả trám, Cam, chân bọc đồng