Ghế phòng ăn Loft sọc GPA-1

904.500 

Họa tiết sọc, Ghi, chân đen