CHÍNH SÁCH

I. QUY TRÌNH CHUNG

 1. Tư vấn: khi Khách hàng liên hệ qua điện thoại hoặc gửi yêu cầu tư vấn qua website của Nội Thất Nhà Số. Khách hàng sẽ được đội ngũ tư vấn bán hàng của Nội Thất Nhà Số trực tiếp tư vấn và giới thiệu các dịch vụ, sản phẩm. Nếu khách hàng quan tâm đến đồ nội thất sẽ được tư vấn chi tiết về thương hiệu, chất liệu, giá cả của từng sản phẩm, dịch vụ.
 2. Đặt hàng: khi Khách hàng đã lựa chọn được sản phẩm phù hợp, Khách hàng sẽ tiến hành đặt hàng với Nội Thất Nhà Số bằng cách liên hệ trực tiếp theo sự hướng dẫn của nhân viên tư vấn bán hàng của Nội Thất Nhà Số.
 3. Giao kết hợp đồng: Sau khi Khách hàng đặt hàng theo quy định, nhân viên tư vấn bán hàng của Nội Thất Nhà Số sẽ liên hệ và mời Khách hàng gặp trực tiếp để tiến hành ký kết hợp đồng.
 4. Thanh toán: Sau khi hợp đồng được ký kết, Khách hàng sẽ thực hiện thanh toán cho Nội Thất Nhà Số theo phương thức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo các điều kiện, nội dung được thỏa thuận cụ thể giữa Nội Thất Nhà Số và khách hàng trong Hợp đồng.
 5. Bàn giao Sản phẩm: Sau khi Khách hàng thanh toán cho Nội Thất Nhà Số theo quy định tại Hợp đồng và trong thời hạn được thỏa thuận tại hợp đồng Nội Thất Nhà Số sẽ tiến hành thủ tục bàn giao sản phẩm cho Khách hàng theo quy định trong hợp đồng.

II. CHÍNH SÁCH GIAO – NHẬN

 1. Phạm vi điều chỉnh: Chính sách này quy định những nội dung cơ bản về thủ tục giao nhận sản phẩm theo hợp đồng giữa Nội Thất Nhà Số và Khách hàng.
 2. Đối tượng áp dụng: Nội Thất Nhà Số và Khách hàng của Nội Thất Nhà Số.
 3. Địa điểm giao – nhận sản phẩm dự án – hoặc dự án thiết, thi công: Nội Thất Nhà Số sẽ bàn giao đúng thời hạn cho Khách hàng khi gặp trực tiếp. Nếu Khách hàng mua sản phẩm nội thất sẽ nhận hàng bằng cách vận chuyển tới nơi của khách hàng.
 4. Quy trình giao – nhận
 • Nguyên tắc chung: Nội Thất Nhà Số chỉ bàn giao cho đúng người đã thực hiện ký kết hợp đồng với Nội Thất Nhà Số, hoặc người được ủy quyền hợp pháp bởi người này.
 • Trước khi tiến hành bàn giao sản phẩm nhân viên tư vấn bán hàng của Nội Thất Nhà Số sẽ liên hệ trước với khách hàng để xác nhận lại thời gian, địa điểm bàn giao sản phẩm và hướng dẫn Khách hàng chuẩn bị một số giấy tờ cần thiết khi nhận bàn giao sản phẩm.
 • Tại thời điểm bàn giao nhận sản phẩm, Khách hàng vui lòng trực tiếp kiểm tra kỹ về chủng loại, số lượng, tình trạng sản phẩm, các phụ kiện kèm theo và/hoặc những vật dụng khuyến mãi khác (nếu có) để đối chiếu sự phù hợp giữa thực tế giao nhận với thỏa thuận của các bên tại hợp đồng.
 • Nhân viên Tư vấn bán hàng khi thực hiện thủ tục bàn giao sản phẩm sẽ lập “Biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm trong đó thể hiện tình trạng sản phẩm lúc giao hàng và những phụ kiện đi kèm (nếu có). Khách hàng vui lòng kiểm tra nội dung biên bản được ghi nhận theo đúng thực tế giao nhận. Biên bản sẽ được lập tối thiểu là 02 bản và trong mọi trường hợp khách hàng sẽ luôn được nhận một bản gốc của Biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm.
 • Việc xác nhận vào biên bản là sự xác nhận Nội Thất Nhà Số đã giao sản phẩm và Khách hàng đã nhận sản phẩm đúng, đủ và đảm bảo chất lượng như thỏa thuận theo quy định trong Hợp đồng. Trách nhiệm của Nội Thất Nhà Số sau thời điểm các Bên xác nhận Biên bản sẽ được thực hiện theo quy định về bảo hành.
Đánh giá bài viết